Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Haberler

Uluslararası X. Din Görevlileri Sempozyumu Düzenleniyor

13.06.2019

X. ULUSLARARASI

DİN GÖREVLİLERİ SEMPOZYUMU

 

“DAVET DİLİ”

18 – 19 EKİM 2019, BATMAN

Camiyi hayatın merkezine alan bir anlayışla, din görevlilerimizin ve din eğitimcilerimizin yapmış oldukları faydalı çalışmaları paylaşmalarını, böylelikle güzel örneklerin yayılarak geniş kitlelere ulaşmasını ve toplumumuzun dini, ahlaki, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaları amacıyla dokuz yıldır farklı şehirlerde sempozyumlar düzenlemektedir.

10. Din Görevlileri Sempozyumu, Batman Valiliği himayelerinde; Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Batman il Müftülüğü, Yunus Emre Camii Vakfı (YECVA), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve İmam-Hatipler Mezunları Derneği, (ÖNDER) ortaklığıyla yapmayı hedeflemektedir. Bu vesileyle ulusal ve uluslararası; din eğitimcilerini, din görevlilerini, alan öğretmenlerini ve alanda çalışan uzmanları, 18 – 19 Ekim 2019 tarihinde Batman Valiliği himayesinde hayata geçireceği “Davet Dili” konulu 10. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu’na örnek çalışmalarını ve önerilerini içeren tebliğleri ile “Bildiri Özet Başvurusu”nda bulunmaya davet etmektedir.

 • Özet Gönderim Son Tarih: 01 Temmuz 2019
 • Kabul Edilen Tebliğlerin Duyurulması: 16 Temmuz 2019 
 • Tam Metnin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 16 Ağustos 2019
 • Programın Duyuru Tarihi: 01 Ekim 2019

KONU BAŞLIKLARI

 1. TEORİ VE UYGULAMADA DAVET DİLİ
 • Hikmet ve Güzel Nasihat ile Rabbinin Yoluna Davet Et” Ayet-i Kerimesini Günümüze Göre Anlamak
 • Peygamberlerin Davet Metotları ve Davet Dilleri
 • Hz. Lokman’ın Davet Metodu ve Dili
 • Davetçide Bulunması Gereken Hususlar
 • Davet Dilini Destekleyen Davranışlar
 • Bir Davet Merkezi Olarak Camiler ve Cami Dili
 • Cami Dışında Davet Dili

 

 1. GENÇ DAVETÇİLER VE GENÇLERİN DAVET DİLİ
 • İslam Tarihinde Genç Davetçiler ve Davet Dili
 • Günümüzde Gençlerle İletişim ve Gençleri Davet
 • Gençlerin Din Görevlilerine Bakışı ve Beklentileri
 • Gençlere Sunulan Hizmette Davet Dili, Yöntem ve Muhteva
 • Davette Çağın ve Gençliğin Dilini Yakalamak
 • Değerler Eğitiminde Dilin Kullanımı
 • Genç Davetçi Yetiştirmek
 • Kur’an Kursu, Medrese, İHL ve İlahiyat Öğrencilerinde Dava Bilinci Oluşturmak

 

 1. FARKLI TOPLUMSAL KATMANLARA YÖNELİK İLETİŞİM VE DAVET DİLİ
 • Çocuk ve Kadın Yönelik Davet Dili
 • Engelli ve Yaşlı ile
 • Suçlu, Madde Bağımlısı, Evsiz vs. Yönelik Davet Dili
 • Esnaf ile Zanaatkârlar Yönelik Davet Dili
 • İşçi ve İşverenler Yönelik Davet Dili
 • Memur ve Amirler Yönelik Davet Dili
 • Bürokrat ve Yöneticiler Yönelik Davet Dili
 • Öğretmen ve Öğrenciler Yönelik Davet Dili

 

 1. DAVETTE BEDEN DİLİ

 Yaşantıda, Sohbette, Müzakerede, Hutbede, Vaazda…

 1. BİR DAVET METODU OLARAK GÜZEL AHLAK

 

 1. MUSİKİ, FİLM VE SOSYAL MEDYADA DAVET DİLİ

 

 1. YURT DIŞINDAKİ DİN GÖREVLİLERİNDE DAVET DİLİ

 

 • Yurt Dışındaki Görevlilerin Davet Dilinde Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Yurt Dışındaki Davet Dili Örnekleri

 

 1. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DAVET DİLİNE ÖRNEK ŞAHSİYETLER

 

 1. İLGİLİ DİĞER KONULARDA DAVET DİLİ

 

 

SEMPOZYUM ONUR KURULU

 • Hulusi ŞAHİN                             (Batman Valisi)
 • Prof. Dr. Aydın DURMUŞ        (Batman Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Ramazan USLU         (Diyanet İşleri Başkan Yrd.)
 • Dr. Burhan İŞLEYEN               (Diyanet İşleri Başkan Yrd.)

 

DÜZENLEME KURULU

 • Prof. Dr. Şemsettin DURSUN                  Düz. Kur. Bşk. (Batman Üniversitesi İslami İl Fak. Dk.)
 • Turgut ERHAN                                          Batman İl Müftüsü
 • Mehmet KESKİN                                       Yunus Emre Camii Vakfı (YECVA) Yön. Kur. Başk.
 • Mehmet Taha BARAN                              Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Yön. Kur. Üyesi
 • M.Ali KILIÇ                                ÖNDER Genel Müdürü

 

SEKRETERYA

 • Musab BARAN                                           Doktora Öğrencisi Ürdün Ünv.
 • Fethullah ATSIZ                                        Batman Ünv. İsl. İlimer Fak. Araştırma Görv.
 • Alaeddin KILIÇ                                         Batman İl Müftülüğü Vaiz
 • Nezir CEYLAN                                          ÖNDER Batman Şube Başkanı

 

BİLİM KURULU ÜYELERİ

 

 1. Saffet KÖSE                                (Prof. Dr.)            Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü
 2. Abdullah KAHRAMAN            (Prof. Dr.)            Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
 3. Ahmet BOSTANCI                     (Prof. Dr.)            Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
 4. Hasan KESKİN                          (Prof. Dr.)            Tekirdağ Namık Kemal İlahiyat Fak. Dekanı
 5. Hüseyin GÜNEŞ                         (Prof. Dr.)            Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Zülfikar DURMUŞ             (Prof. Dr.)            Nevşehir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
 6. Fatih KURT                 (Dr.)                       DİB Dini Yayınlar Genel Müdürü
 7. İzani TURAN                              Bursa İl Müftüsü
 8. Turgut ERHAN                          Batman İl Müftüsü
 9. Adil BOR                                      (Dr.)                       DİB Pendik Haseki Yüksek İhtisas Müdürü
 10. Abdurrahman CANDAN          (Prof. Dr.)            Kırıkkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 11. Ahmet KOÇ                                 (Prof. Dr.)            Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 12. Ali AKPINAR                              (Prof. Dr.)            Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
 13. Cemalettin ERDEMCİ              (Prof. Dr).            Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 14. Ergün YILDIRIM                      (Prof. Dr.)            Marmara Ünv. İletişim Fakültesi
 15. Halil Rahman AÇAR                (Prof. Dr.)            Yıldırım Beyazıt Uni. İnsan ve Toplum Bil Fak.
 16. Kerim BULADI                          (Prof. Dr.)            İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 17. Mehmet AKBAŞ                         (Prof. Dr.)            Gaziantep Üniversitesi ilahiyat Fakültesi
 18. Mustafa AĞIRMAN                   (Prof. Dr.)            Atatürk Üniversitesi İlahiyat fakültesi
 19. M. Halil ÇİÇEK                         (Prof. Dr.)            Yıldırım Beyazıt Ünv İslami İlimler Fakültesi
 20. Ömer ÖZYILMAZ                    (Prof. Dr.)            Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 21. Özcan HIDIR                              (Prof. Dr.)            Sebahattin Zaim Ünv. İslami İlimler Fakültesi
 22. Vechi SÖNMEZ                          (Prof. Dr.)            Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
 23. Yahya SUZAN                            ( Prof. Dr.)           Siirt Üniversitesi Yabancı Dilleri Y.O
 24. Yaşar DÜZENLİ                        (Prof. Dr.)            İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 25. Abdullah ÜNALAN                    (Doç. Dr.)             Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 26. İbrahim Hakan KARATAŞ     (Doç. Dr.)             İstanbul Medeniyet Üni. Eğitim Bilimleri Fak.
 27. Nezir AKYEŞİLMEN               (Doç. Dr.)             Selçuk Ünv. İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi
 28. Recep Yıldız                                (Doç. Dr.)             Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmetler Fakültesi
 29. Taha NAS                                     (Doç. Dr.)             Mardin Artuklu Ünv. İslami İlimler Fakültesi
 30. Zeki TAN                                     (Doç. Dr.)             Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 31. Bedri ASLAN                              (Dr. Öğr. Ü.)        Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
 32. Abdülbasit SALTEKİN            (Dr. Öğr. Ü.)        Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
 33. Abdülvehap ERİN                     (Dr. Öğr. Ü.)        Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
 34. Cüneyt MARAL                          (Dr. Öğr. Ü.)        Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
 35. Ekrem UYSAL                            (Dr. Öğr. Ü.)        Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
 36. Fuat İSTEMİ                               (Dr. Öğr. Ü.)        Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
 37. Hasan AKREŞ                            (Dr. Öğr. Ü.)        Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
 38. M. Nurullah AKTAŞ (Dr. Öğr. Ü.)        Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
 39. Sedat BARAN                              (Dr. Öğr. Ü.)        Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
 40. Şahin ŞİMŞEK                            (Dr. Öğr. Ü.)        Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
 41. Şükrü AYDIN                              (Dr. Öğr. Ü.)        Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
 42. Ufuk BİRCAN                             (Dr. Öğr. Ü.)        Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 43. Ümit GÜLER                              (Dr. Öğr. Ü.)        Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
 44. Yusuf EŞİT                                  (Dr. Öğr. Ü.)        Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
 45. Abdulvehap EKİNCİ                 UMAD Yönetim Kurulu Başkanı
 46. Mustafa YELEK                        TİDEF Yönetim Kurulu Başkanı
 47. M. Tayyip ELÇİ                         MEDAV Yönetim Kurulu Başkanı

Türkçe Davet Metni için TIKLAYINIZ.

İngilizce Davet Metni için TIKLAYINIZ.

Arapça Davet Metni için TIKLAYINIZ.