Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Sedat BARAN

Doktor Öğretim Üyesi

sedat.baran

0(488) 217-4022 Dahili: 4022

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt Dışı

معنا و مفهوم حکمت مشرقی ابن سینا

Tam Metin

Yurt İçi

MOLLA SADRÂ'DA VÂCİBÜ'L-VÜCÛD'UN İSPATINDA BURHAN-I SIDDIKÎN

Özet Tam Metin

MOLLA SADRÂ’DA VÂCİBÜ’L-VÜCÛD’UN İSPATINDA BURHAN-I NEFS Proof of The Soul in Proving The Necessary Existence in Mullā Sadrā

Özet Tam Metin

İbn Sînâ’da İdrak Mertebeleri ve İkinci Felsefî Ma’kûller (Perception Levels and Philosophical Secondary İntelligible According to Ibn Sīnā)

Özet Tam Metin

1. Molla Sadra da Cebr ve ihtiyar Problemi. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 93-113. (Yayın No: 2914570)

Tam Metin

ماهیت علم از دیدگاه ملاصدرا (Molla Sadra'da Bilginin Mahiyeti). Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hakemli Dergisi, 1(2) (Kontrol No: 4199279)

Tam Metin

Molla Sadra'da Zihni Varlık. Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, 4(4), 169-188. (Yayın No: 2148-922x)

Tam Metin

Molla Sadrâ'da Algısal Kötülük Bağlamında Şerr Problemi

Tam Metin

Molla Sadra'da İrade Problemi

Tam Metin

MOLLA SADRÂ’DA İLÂHİ FÂİLİYETİN NİTELİĞİ

Tam Metin

İbn Sînâ ve Molla Sadrâ’da İlâhi Erek Problemi The Problem of Divine Intentionalist in Avicenna and Mulla Sadra

Özet Tam Metin

Kongre-Sempozyum

Yurt Dışı

Possibility of Knowledge

Yurt İçi

Filozof Kadınlar

İbn Sînâ'da Vahdet ve Kesret

Molla Sadra'nın Yunan Kaynakları

Molla Sadra'da Kuran Etkisi

Diğer Yayınlar

Molla Sadra ve Hikmet i Mütealiye, BARAN SEDAT, Denge, Basım sayısı:1, ISBN:9755501697, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1371510)

Sürgündeki Filozof Molla Sadra, BARAN SEDAT, Elest Yayınları, Basım sayısı:1, ISBN:975630717x, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2545278)

Akıl Terazisinde Vahiy ve Nübüvvet, BARAN SEDAT, Önsöz Yayınları, Basım sayısı:1, ISBN:6058704688, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1371527)

İnsan Hayatında Allah, BARAN SEDAT, Önsöz Yayınları, Basım sayısı:1, ISBN:6055030438, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2914590)

İnsan Düşüncesinde Allah, BARAN SEDAT, Önsöz Yayınları, Basım sayısı:1, ISBN:6055030476, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3165717)

Kelami Mezhepler ve Fırkalar, BARAN SEDAT, Önsöz Yayınları, Basım sayısı:1, ISBN:6055030070, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1371518)

İslam Felsefesine Giriş, BARAN SEDAT, Önsöz Yayınları, Basım sayısı:1, ISBN:6058616165, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1371508)

Mantıku t Tayr, BARAN SEDAT, Antik Yayınları, Basım sayısı:1, ISBN:6059424028, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1371524)

Cebrailin Kanat Sesi, BARAN SEDAT, Sufi Yayınları, Basım sayısı:1, ISBN:9759161095, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1371504)

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yurt Dışı

الحکمة المشرقیة (el-Hikmetü’l-Meşrikiyye), BARAN SEDAT, İntisârât-ı Emire’l-Müminin, Basım sayısı:1,Sayfa Sayısı 232, ISBN:978-965-159-212-9, Arapça&Farsça (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6396457)

Yurt İçi

Molla Sadrâ'da Nefsin Cismanî Hudûsu, BARAN SEDAT, Önsöz Yayıncılık, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7055-49-9, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Elli Müslüman Düşünür, Bölüm adı:(Molla Sadra). Yazar:BARAN SEDAT, Pınar Yayınları, Editör:Mustafa Tekin, Basım sayısı:1, ISBN:9753524261, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:2914596)