Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

5662 sayılı yasayla kurulan üniversitelerden biri olan Batman Üniversitesi'nin temel birimlerinden biri olan İslami İlimler Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığının 21.6.2013 tarihli ve 1469638 sayılı yazısı üzerine, 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 2.7.2013 tarihinde açılmıştır. Fakültede aşağıdaki Bölüm ve Anabilim Dallarının bulunması kabul edilmiştir.

 • Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku Ana Bilim Dalı, Tefsir Ana Bilim Dalı, Hadis Ana Bilim Dalı, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı, Tasavvuf Ana Bilim Dalı, Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalı, Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Ana Bilim Dalı)
 • İslam Tarihi ve Sanatları (İslam Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Türk Din Musikisi Ana Bilim Dalı)
 • Felsefe ve Din Bilimleri (İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı, Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı, Din Eğitimi Ana Bilim Dalı, Din Felsefesi Ana Bilim Dalı, Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı, Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı, Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı, Mantık Ana Bilim Dalı)

 

MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz:

Dini temel kaynaklarından hareketle objektif şekilde öğrenen, ahlaki erdemler konusunda topluma rehberlik edebilecek donanıma sahip olan bilimsel verilerden yararlanarak problemlere çözüm üretebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve farklılıkların barış içinde bir arada yaşamalarına katkıda bulunan ilahiyatçılar yetiştirmektir.  Yine ulusal ve uluslararası literatüre hâkim bir dini bakış açısıyla yeni bilgiler üreten, insanlığa yararlı olacak her türlü yeniliğe ve sürekli gelişmeye açık olan, sahip olduğu birikimi toplum ve insanlık yararına harcayan, birikimini insanlığa hizmet için toplumla paylaşabilen, yapıcı eleştirilere ve farklı görüşlere saygı duyan,  inançlı, bilgili ve aydın ilahiyatçıları ve din görevlilerini yetiştirmektir.

Vizyonumuz:

Özgün ve evrensel bilgi üreten, üretilen bilginin birey ve toplum yararına çalışan, dini algısını daima güncelleyerek günümüz problemlerine kalıcı ve rasyonel çözümler üreten,  ulusal alanda öncü ve uluslararası alanda tanınmış saygın bir fakülte olmaktır.

Temel Değerlerimiz:

 • Evrensel hukuk ilkelerine bağlılık
 • Adil olmak
 • Katılımcı olmak
 • Ekip çalışması
 • Disiplinler arası çalışma
 • Şeffaflık
 • Etik olmak
 • Kalite ve deneyimi ilke edinmek
 • Yenilikçi ve yaratıcı olmak
 • Çevreci olmak
 • Bilimsel süreci takip etmek
 • Toplum yararını gözetmek
 • Dini mirası özümsemek
 • İlâhiyat alanında temel bilgi, zihniyet ve yaklaşıma sahip olmak
 • Hayat boyu öğrenme alışkanlığı sergileyebilmek