Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

5662 sayılı yasayla kurulan üniversitelerden biri olan Batman Üniversitesi'nin temel birimlerinden biri olan İslami İlimler Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığının 21.6.2013 tarihli ve 1469638 sayılı yazısı üzerine, 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 2.7.2013 tarihinde açılmıştır. Fakültede aşağıdaki Bölüm ve Anabilim Dallarının bulunması kabul edilmiştir.

 

Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri:

 • -Tefsir Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)
 • -Hadis Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)
 • -İslam Hukuku Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)
 • -Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)
 • -Kur’an Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)
 • -Tasavvuf Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)
 • -Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)

 

Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri:

 • -İslam Felsefesi Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)
 • -Din Bilimleri Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)

 

Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları:

 • -İslam Tarihi Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)
 • -Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları   Anabilim Dalı (Kuruluş Tarihi 25/12/2013)

 

    MİSYON VE VİZYON

    Misyonumuz:

Dini temel kaynaklarından hareketle objektif şekilde öğrenen, ahlaki erdemler konusunda topluma rehberlik edebilecek donanıma sahip olan bilimsel verilerden yararlanarak problemlere çözüm üretebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve farklılıkların barış içinde bir arada yaşamalarına katkıda bulunan ilahiyatçılar yetiştirmektir.  Yine ulusal ve uluslararası literatüre hâkim bir dini bakış açısıyla yeni bilgiler üreten, insanlığa yararlı olacak her türlü yeniliğe ve sürekli gelişmeye açık olan, sahip olduğu birikimi toplum ve insanlık yararına harcayan, birikimini insanlığa hizmet için toplumla paylaşabilen, yapıcı eleştirilere ve farklı görüşlere saygı duyan,  inançlı, bilgili ve aydın ilahiyatçıları ve din görevlilerini yetiştirmektir.

 

     Vizyonumuz:

Özgün ve evrensel bilgi üreten, üretilen bilginin birey ve toplum yararına çalışan, dini algısını daima güncelleyerek günümüz problemlerine kalıcı ve rasyonel çözümler üreten,  ulusal alanda öncü ve uluslararası alanda tanınmış saygın bir fakülte olmaktır.

 

     Temel Değerlerimiz:

 • -Evrensel hukuk ilkelerine bağlılık
 • -Adil olmak
 • -Katılımcı olmak
 • -Ekip çalışması
 • -Disiplinler arası çalışma
 • -Şeffaflık
 • -Etik olmak
 • -Kalite ve deneyimi ilke edinmek
 • -Yenilikçi ve yaratıcı olmak
 • -Çevreci olmak
 • -Bilimsel süreci takip etmek
 • -Toplum yararını gözetmek
 • -Dini mirası özümsemek
 • -İlâhiyat alanında temel bilgi, zihniyet ve yaklaşıma sahip olmak
 • -Hayat boyu öğrenme alışkanlığı sergileyebilmek

 

     Amaç ve Hedefler

     Amaçlar :

 • -Evrensel standartlarda nitelikli bir eğitim için gerekli olan alt yapıyı sağlamak
 • -Bilimsel araştırmalar için gerekli olan alt yapıyı sağlamak ve böylece öğretim üyesi başına düşen yayın sayısını arttırmak.
 • -BAP, TUBİTAK, AB ve DPT projeleri ile üniversitemiz ve ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak.
 • -Üniversitelerarası işbirliği için gerekli şartları oluşturarak ortak projeler yapmak.
 • -Lisansüstü programlarını geliştirerek bilim insanı yetiştirme kapasitesini artırmak
 • -Her aşamadaki derslerde ve yönetimde interaktif katılımın sağlanmak.
 • -Disiplinler arası araştırma grupları kurularak disiplinler arası çalışmaları özendirmek.

 

      Hedefler :

 • -Öğretim elemanı, teknik personel, memur, yardımcı hizmetli eksiklerinin giderilmesi
 • -Fakültemizin bütün bölümlerine öğrenci alınması
 • -Yeni bölümlerin açılması
 • -Yurt içi ve yurt dışı ilgili kuruluşlardan projeler sağlanması
 • -Bilimsel araştırma projelerine öğretim elemanlarının katılımının sağlanması
 • -Araştırma olanaklarının iyileştirilmesi, ve çeşitli analiz cihazlarının sağlanması
 • -Bütçe kaynaklarının iyi değerlendirilmesi,
 • -Bilimsel etkinliklere yönelik (kongre, toplantı gibi) çalışmalar yapılması