Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

İş Akış Süreçleri

İş Akış Süreçleri

         İş Akış Süreçleri

 1. Ek Ders İşlemleri İş Akışı

 2. Arşiv Kayıt Takip İş Akışı

 3. Doğrudan Temin Suretiyle Mal Alım-Hizmet-İnşaat İş Akışı

 4. İhale Suretiyle Mal Alım-Hizmet-Yapım İş Akışı

 5. Yardımcı Doçent Ataması İş Akışı

 6. Maaş Hazırlama İş Akışı

 7. Maaş ve Ekders Dışındaki Ek Evraklar Hazırlama İş Akışı

 8. 2547 S.K.33.Mad.Göre Yurtdışı Görevlendirilmesi İş Akışı

 9. 2547 S.K. 39.Maddesine Göre Görevlendirme İş Akışı

 10. Ders Planları ve Ders İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akışı

 11. Displin Cezası Alan Öğrenciler İş Akışı

 12. Fakülte-Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akışı

 13. Öğrencilerin İzinli Sayılması İş Akışı

 14. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Akışı

 15. Önlisans-Lisans Kontenjanlarının Organizasyonu İş Akışı

 16. Kurumlararası Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı

 17. Mazeret Sınavı İş Akışı

 18. Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akışı

 19. Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma İş Akışı

 20. Kurum Dışından Derse Gelen Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi İş Akışı

 21. Sınavlara İtiraz İş Akışı

 22. Fakülte Yönetim Kurulu Üye Seçimi İş Akışı

 23. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin İşleri İş Akışı

 24. Öğretim Üyesi Görevlendirme İş Akışı

 25. Final Sınav Programı Hazırlama İş Akışı

 26. Dönem Projesi Danışman Atama İş Akışı

 27. Taşınır İşlem Fişi Kesilmesi İş Akışı

 28. Depo Sayımı Ve Hesap Cetvellerinin Düzenlenmesi İş Akışı

 29. Hurdaya Ayırma Ve İmha Etme İş Akışı

 30. Yutiçi ve Yurtdışı Harcırah Ödemeleri İş Akışı